Hvordan handler vi sammen?

Og et par af de andre ting

Almindelige forretningsbetingelser

Og lidt om priser…

Priser

 • Timepris 750,- ekskl. moms
 • Særskilte ydelser afhængig af omfang.

 

Abonnementer

 • Før igangsættelse af marketing-abonnementer fremsendes beskrivelse af projektets opstartsopgaver og løbende indsatser med en samlet pris.
 • Alle informationer om kundens forhold udleveret til Connect Marketing behandles med den største diskretion og ansvarlighed, og videregives ikke til tredjemand. Hverken skriftligt eller mundtligt.
 • Konkrete ydelser faktureres efter levering og afslutning.
 • Løbende abonnement faktureres ultimo måneden på basis af aftalen. 

 

Løbende samarbejde

 • Minimumperiode for marketing-abonnementer er 6 måneder.
 • Løbende opfølgnings møder aftales individuelt.
 • Opsigelse af løbende samarbejde skal ske mindst 5 arbejdsdage før start af næste periode.

 

Betalingsbetingelser

 • Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.
 • Rykkergebyr er 100 kr.
 • Betaling efter forfaldsdato beregnes med 2% pr. påbegyndt måned.